آموزش قفل گاوصندوق چیست؟ چه مواردی حین قفل گاوصندوق لازم است بدانید؟ آموزش قفل گاوصندوق مهمترین موارد.

می 6, 2017
گاوصندوق گنجینه مهر پارس

TE (سیستم تاخیر)

TE (سیستم تاخیر) در موارد لزوم می توانید عملکرد صندوق را کاملا متوقف کنید. به محض اینکه مدتی تنظیم نموده اید به پایان رسید ، حالت […]
مارس 8, 2017
گاوصندوق گنجینه مهر پارس

آموزش قفل گاوصندوق

آموزش قفل انواع رمزهای مکانیکی مورد استقاده در صندوق های کاوه دارای دو دسته بندی می باشند پیشنهاد می گردد قبل از اقدام به تنظیم رمز […]